Lista clauzelor abuzive

Asemenea legiuitorului german care a realizat o ,,listă neagră” în care sunt inserate clauzele care au un caracter abuziv sigur şi o ,,listă gri” în care sunt menţionate clauzele care sunt prezumate a fi abuzive, legiuitorul român a enumerat, exemplificativ,...

Controlul abuzului de pozitie dominanta

Controlul a priori Nu este reglementat expres prin lege ci este organizat în conformitate cu art. 3 si 4 din Regulamentul pentru aplicarea legii. El presupune o procedură de certificare prealabilă de către Consiliul Concurentei că nu există temei pentru...

Dreptul de a nu fi supus torturii

Consiliul Europei a luat fiinţă în anul 1949, ca organizaţie europeană de cooperare interguvernamentală şi parlamentară, numărând, în prezent, 47 de state membre. Conform Statutului său, Consiliul Europei are drept scop realizarea unei uniuni mai strânse între membrii săi pentru...

Efectele clauzelor abuzive in contractul de asigurare

Alături de normele legale, abundente în materie, au fost înfiinţate organisme specializate în urmărirea modului în care sunt respectate şi aplicate prevederile legale precum şi pentru depistarea, identificarea, evidenţierea, sancţionarea şi înlăturarea efectelor negative ale clauzelor abuzive inserate în contractele...

Avocat dreptul familiei

Dreptul Familiei este reprezentat de totalitatea normelor juridice care reglementeaza raporturile personale si patrimoniale ce izvorasc din casatorie, adoptie si raporturile asimilate de lege, sub anumite aspecte, cu raporturile de familii, in scopul ocrotirii si intaririi familiei. Altfel spus, Dreptul...
Call Now ButtonAtinge pentru a ma suna!