Lista clauzelor abuzive

Share Button

Asemenea legiuitorului german care a realizat o ,,listă neagră” în care sunt inserate clauzele care au un caracter abuziv sigur şi o ,,listă gri” în care sunt menţionate clauzele care sunt prezumate a fi abuzive, legiuitorul român a enumerat, exemplificativ, în Legea nr. 193/2000, clauzele considerate a fi abuzive.
Astfel, în concepţia Legii nr. 193/2000, pot fi considerate clauze abuzive acele prevederi ale ale contractului de asigurare care:
a. Dau dreptul asigurătorului de a modifica, în mod unilateral, clauzele contractuale, fără a avea un motiv specificat în contract şi acceptat de asigurat prin semnarea acestuia;
b. Obligă asiguratul să se supună unor condiţii contractule despre care nu a avut posibilitatea reală să ia cunoştinţă la data semnării contractului;
c. Obligă asiguratul să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale chiar şi în situaţiile în care asigurătorul nu şi le-a îndeplinit pe ale sale;
d. Dau dreptul asigurătorului să prelungească automat un contract încheiat pentru o perioadă determinată, prin acordul tacit al asiguratului, dacă perioada limită la care acesta putea să-şi exprime opţiunea a fost insuficientă;
e. Dau dreptul exclusiv asigurătorului să interpreteze clauzele contractuale;
f. Restrâng sau anulează dreptul asiguratului să pretindă despăgubiri în cazul în care asigurătorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale;
g. Obligă asiguratul la plata unor sume disproporţionat de mari în cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către acesta, comparativ cu pagubele suferite de către asigurător;
h. Restrâng sau interzic dreptul asiguratului de a rezilia contractul, în cazul în care:
a. Asiguratul a modificat unilateral clauzele menţionate la litera e);
b. Asigurătorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale;
i. Exclud dreptul asiguratului de a pretinde o acţiune legală sau de a exercita un alt remediu legal, solicitându-i, în acelaşi timp, rezolvarea disputelor în special prin arbitraj;
j. Permit în mod nejustificat impunerea unor restricţii în administrarea probelor evidente de care dispune asiguratul sau solicitarea unor probe care, potrivit legii, fac obiectul unei alte părţi din contract;
k. Dau dreptul asigurătorului să transfere obligaţiile contractuale unei terţe persoane fără acordul asiguratului;
l. Interzic asiguratului să compenseze o datorie către asigurător cu o creanţă cu care el ar avea-o asupra asigurătorului;
m. Dau dreptul asigurătorului să anuleze contractul în mod unilateral, fără să prevadă acelaşi drept şi pentru asigurat;
n. Etc..
În doctrină, s-a considerat că aceste clauze, care au fost doar prezumate a fi abuzive, în realitate sunt o parte dintr-o listă neagră, deoarece stipularea lor în contract demonstrează lipsa negocierii directe efective.
Există un Regulament britanic referitor la la contractele privind bunurile de consum care a preluat din Directivă o listă a clauzelor care pot fi considerate neloiale, fiind enumerate exemplificativ, şi unele clauze care pot fi calificate abuzive în materia contractelor de asigurare:
– Clauze care limitează obligaţia asigurătorului de a respecta angajamentele preluate de agenţii săi;
– Clauze prin care angajamentele asigurătorului trebuie să respecte o anumită formalitate (clauze prin care asigurătorul îşi pune la punct o tehnică de exonerare de răspundere, de pildă, că înştiinţarea producerii sinistrului să se facă într-un termen nejustificat de scurt);
– Clauze prin care asigurătorul îşi rezervă dreptul exclusiv de a interpreta orice prevedere contractuală;
– Clauze cu care asiguratul nu s-a putut familiariza înaintea încheierii contractului, cum sunt anumite tipuri de asigurări turistice care se oferă la pachet, fără ca asiguratul să poată cunoaşte în detaliu clauzele contractuale;
– Clauze care exclud sau obstrucţionează dreptul asiguratului de a acţiona legal sau de a declanşa vreun alt tip de demers legal.
TAGURI

Lista clauzelor abuzive

Articol de specialitate pe subiectul Lista clauzelor abuzive, Lista clauzelor abuzive

Share Button
0

Related Posts

Conferinta de la Messina…

Conferinţa de la Messina a reprezentat depăşirea crizei determinate de neratificarea Tratatului privind Comunitatea Europeană de Apărare. O reuniune a miniştrilor afacerilor externe din statele membre CECO ( 1-3 iunie…
Read more
error: Nu poti sa copiezi continutul, dar te invitam sa citesti!
Atinge pentru a ma suna!