Efectele clauzelor abuzive in contractul de asigurare

Share Button

Alături de normele legale, abundente în materie, au fost înfiinţate organisme specializate în urmărirea modului în care sunt respectate şi aplicate prevederile legale precum şi pentru depistarea, identificarea, evidenţierea, sancţionarea şi înlăturarea efectelor negative ale clauzelor abuzive inserate în contractele de asigurare.
În Franţa s-a întocmit ,,lista albă”, cu caracter pur orientativ, a clauzelor care pot fi considerate abuzive în măsura în care consumatorul face proba îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege.
Comisia este un organism autonom, care are rolul de a depista clauzele abuzive, de a le cuantifica efectele negative şi de a propune măsuri legislative pentru sancţionarea lor. De exemplu, în materia contractului de asigurare a locuinţei împotriva riscurilor multiple, Comisia clauzelor abuzive a recomandat încheierea contractului în formă scrisă şi remiterea către asigurat a unui înscris unic şi personalizat, semnat de ambele părţi şi care să fie actualizat la trei ani, utilizarea unei terminologii clare care să nu îl inducă în eroare pe asigurat şi, mai ales, restricţii privind includerea unor clauze prin care asiguratul să fie supus unor sancţiuni pentru nedeclararea sau declararea inexactă a riscului, atunci când faptele sau circumstanţele nedeclarate au făcut obiectul unui chestionar scris.
Încă din anul 1980, a fost depistată şi evidenţiată ca având un caracter abuziv clauza inserată într-un contract de vânzare-cumpărare prin care i se impune cumpărătorului continuarea asigurării semnate de către vânzător.
Mai mult, Comisia a recomandat că decăderea asiguratului din beneficiul asigurării pentru declararea tardivă a sinistrului şi nu poate fi stipulată dacă termenul prevăzut în contract pentru îndeplinirea acestei obligaţii este unul foarte scurt.
Comisia a mai recomandat eliminarea principiului proporţionalităţii, întrucât o despăgubire care nu este la nivelul prejudiciului suferit îl nemulţumeşte pe asigurat.
În materia asigurării obligatorii de răspundere civilă, Comisia a recomandat asigurătorului să despăgubească prejudiciile cauzate pasagerilor, membrii de familie ai asiguratului ori ai conducătorului auto, transportaţi cu titlu gratuit, independent de existenţa unei greşeli a şoferului care a provocat accidentul.
În materia daunelor accidentale, Comisia consideră că trebuie suprimate din contracte clauzele care ar condiţiona acordarea garanţiei de evenimente independente de voinţa omului, a căror survenire nu ar putea fi controlată de asigurat, de exemplu evenimentele climaterice excepţionale. La fel trebuie să se întâmple, în concepţia Comisiei, cu clauzele care limitează sau exclud acordarea indemnizaţiei pe motiv că producerea riscului se datorează uzurii vehiculului, defectelor sale sau unei întreţineri defectuoase.
Mai mult, a fost acceptată clauza de angajare a răspunderii asigurătorului dacă riscul asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a contractului, dar a fost reclamat într-o anumită perioadă limitată în timp de la rezilierea acestuia.
Tot Comisia a mai statuat că trebuie introdus în contractul de asigurare un termen maximal de patru luni – socotit de la data declarării sinistrului de către asigurat – pentru prezentarea unei oferte de indemnizare.

Lipsa de efecte a clauzei abuzive
Procedura stabilită de lege în asemenea situaţii este următoarea: organele de control au obligaţia să efectueze verificări din oficiu sau atunci când sunt sesizate de către persoanele prejudiciate prin inserarea în contracte a unor clauze abuzive, iar comercianţii trebuie să prezinte organelor de control – în original – contractele încheiate cu consumatorii. În urma verificărilor întreprinse, organele de control abilitate trebuie să încheie procese-verbale, consemnând faptele constatate şi prevederile legale încălcate.
Se poate solicita constatarea nulităţii clauzei sau reputarea sa ca nescrisă. Aceste sancţiuni au aceeasi consecinţă: respectiva clauză nu îşi va mai produce efectele iar contractul, în măsura în care este posibil, se va derula în continuare.
Procedura de reprimare a clauzei abuzive se poate declanşa la sesizarea persoanelor prejudiciate sau din oficiu, de către organele de control abilitate (unii autori nu sunt de acord cu oficialitatea acestei proceduri) printr-un demers administrativ şi care se finalizează cu un proces-verbal în care se vor consemna faptele constatate şi dispoziţiile legale indicate. Acest proces-verbal va fi trimis judecătoriei în a cărei rază teritorială s-a săvârşit fapta sau în care îşi are domiciliul sau sediul contravenientul.
Totuşi, consumatorii pot sesiza direct instanţa de judecată.
TAGURI

Efectele clauzelor abuzive in contractul de asigurare

Efectele clauzelor abuzive in contractul de asigurare, Efectele clauzelor abuzive in contractul de asigurare

Share Button
0

Related Posts

Lista clauzelor abuzive

Asemenea legiuitorului german care a realizat o ,,listă neagră” în care sunt inserate clauzele care au un caracter abuziv sigur şi o ,,listă gri” în care sunt menţionate clauzele care…
Read more

Conferinta de la Messina…

Conferinţa de la Messina a reprezentat depăşirea crizei determinate de neratificarea Tratatului privind Comunitatea Europeană de Apărare. O reuniune a miniştrilor afacerilor externe din statele membre CECO ( 1-3 iunie…
Read more
error: Nu poti sa copiezi continutul, dar te invitam sa citesti!
Atinge pentru a ma suna!