Descarca model – Contract de locatiune – Avocat

Contractul de inchiriere este un contract prin care o persoana, numita locator, se obliga sa asigure unei alte persoane, numite locatar, folosinta temporara, totala sau partiala, a unui bun in schimbul unei sume de bani sau alte prestatii, numita chirie.

Descarca Contract de locatiune

Descarca model – Contract de inchiriere – Avocat

Contractul de inchiriere este un contract prin care o persoana, numita locator, se obliga sa asigure unei alte persoane, numite locatar, folosinta temporara, totala sau partiala, a unui bun in schimbul unei sume de bani sau alte prestatii, numita chirie.

Descarca Contract de inchiriere

Descarca model – Contract de vanzare-cumparare – Avocat

Contractul de vanzare-cumparare este acel contract prin care o parte, vanzatorul, se obliga sa transmita dreptul de proprietate asupra unui bun catre cealalta parte, cumparatorul, care se obliga sa plateasca o suma drept pret.

Descarca Contract de vanzare-cumparare

Descarca model – Contract de arenda – Avocat

Contractul de arendare este un contract prin care una dintre parti, numita arendator, transmite celeilalte parti, numita arendas, bunuri agricole in vederea exploatarii pe o durata determinata si in schimbul unui pret, numit arenda, stabilite de parti.

Descarca Contract de arenda

 

Descarca model – Contract de asociere in participatiune – Avocat

Contractul de asociere in participatiune se incheie atunci cand un comerciant sau o societate comerciala acorda uneia sau mai multor persoane ori societati, o participatiune in beneficiile si pierderile uneia sau mai multor operatiuni sau chiar asupra intregului lor comert.

Descarca Contract de asociere in participatiune

Descarca model – Contract de cesiune de parti sociale – Avocat

Legea 31/1990 reglementeaza transmiterea partilor sociale intre asociati, catre persoane din afara societatii si prin succesiune. Cel mai adesea, transmiterea partilor sociale se face prin act juridic cu titlu oneros si imbraca forma cesiunii.

Descarca Contract de cesiune de parti sociale

 

Descarca model – Contract de comodat – Avocat

Imprumutul de folosinta, comodatul, este un contract prin care o persoana, numita comodant, remite spre folosinta temporara unei alte persoane, numita comodatar, un lucru determinat cu obligatia pentru acesta din urma de a-l restitui in natura, in individualitatea sa.

Descarca Contract de comodat

Call Now ButtonAtinge pentru ma suna!