Cerere

  Uniunea Naţională a Barourilor din România

  Către
  Ciocârlan Diana Ramona - Cabinet de avocat


  CERERE

  Domnul/Doamna , domiciliat(ă) în

  identificat/ă cu CI/Pașaport , seria , nr., eliberat/ă la data de , solicit acordarea unei consultații juridice de specialitate.

  Declar că îi confer dreptul avocatului de a-mi procesa datele personale furnizate în partea introductivă, inclusiv datele furnizate prin corespondență (e-mail, sms, etc.) și din documentele comunicate spre înregistrare, reprezentare în fața diferitelor instituții și persoane și rezultate din îndeplinirea prerogativelor asumate. Declar că am fost informat cu privire la toate drepturile care rezultă din Regulamentul European (UE) 2016/679 aplicabil în din 25 mai 2018, disponibil la https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

  Data de azi:

  Desenează semnătura ta în chenar:

  error: Nu poti sa copiezi continutul, dar te invitam sa citesti!
  Atinge pentru a ma suna!